اجرای پوشش مقاوم در برابرحریق ساختمان فولادی

اجرای پوشش مقاوم در برابر حریق شامل مراحل مختلفی است که از مشاوره شروع شده و با انتخاب نوع متریال مناسب مقاوم در برابر حریق و طراحی ضخامت المان های ملزم به پوشش و مکاتبات با سازمان اتش نشانی جهت اخذ تاییدیه محاسبات طراحی ضخامت گذشته و نهایتاً پوشش مقاوم در برابر حریق اجرا می‌شود.
برای اجرای پوشش‌ مقاوم در برابر حریق نیاز به تجربه و دانش فنی می باشد که این امر باعث می‌شود اجرا کننده به عنوان پیمانکار، از نیروهای متبحر با تخصص های فنی و مهندسی و اپراتورهای باتجربه بهره گیرد. در کنار حضور نیروی انسانی متخصص، جهت پوشش ضدحریق نیاز به ابزار آلات و تجهیزات مختلف است که شامل تجهیزات مکانیکی، الکتریکی، پنوماتیکی و هیدرولیکی می باشد.
این موضوع در سازه های صنعتی و ساختمان های مهم، اهمیت زیادی دارد. مانند پوشش مقاوم در برابر حریق بیمارستان ها، موزه‌ها، پتروشیمی ها، مراکز با تجمع زیاد و … که در صورت بروز آتش سوزی احتمالی می‌تواند از ورود آسیب های جدی و یا از بین رفتن تعادل سازه و در نتیجه مشکلات ناشی از آن جلوگیری نماید.