تعیین ضخامت پوشش های مقاوم به حریق اسکلت فلزی

جهت محاسبه ضخامت پوشش مقاوم در برابرحریق سازه های فلزی نیاز به فایل اتوکد نقشه سازه است تا حداقل اطلاعات زیر بدست آید:

1. ضخامت و نوع سقف
2. اندازه و مقاطع تیرها
3. اندازه و مقاطع ستونها
4. زمان مقاومت مورد نیاز در برابر حریق ( تا چند ساعت نیاز است تا سازه فلزی در برابر آتش محافظت شود.)

تمامی موارد فوق کمک می کند که میزان ضخامت پوشش مقاوم به حریق سازه های فلزی مقدار مناسب را دارا باشد که از نظر اقتصادی به صرفه و نظر زمانی بسیار کار آمد است.

بر اساس مبحث 3 مقررات مـلی ساخـتمان مـیزان مقاومت سازه ها توسط مراجع ذیربط که متولی امر مقاوم سازی سـاختمان ها در برابر حریق می باشند (سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری) بسته به ارتفاع، نوع کاربری، وسعت سازه و نوع تصرف از 60 تا 180 دقیقه تعیین می¬گردد و جهت سازه های صنعتی( پتروشیمی ها، پالایشگاهها، نیروگاهها و …) با توجه به نوع مواد شیمیایی و سوختهای هیدروکربنی مدت زمان مقاومت 240 دقیقه الزامی می باشد.
پس از تعیین میزان مقاومت مورد نیاز سازه، تیم فنی-مهندسی این شرکت به بررسی دقیق تک تک المان¬ های سازه و نقشه های اجرایی پرداخته و با توجه به طراحی های تعریف شده در استاندارد/UL 263 Efectis جهت سازه های ساختمانی UL1709 جهت سازه های صنعتی اقدام به تعیین ضخامت پوشش مورد نیاز می¬ نمایند.
ضخامت پوشش بر اساس فاکتور¬های شکل المان سازه مانند HP/A و W/D محاسبه می¬گردد که درواقع تشکیل ضریبی به نام ضریب مقطع (Section Factor) می دهد.

در واقع فاکتور¬های فوق نشان دهنده سطحی از فولاد که در معرض حریق قرار می گیرد بخش بر حجم عبور دهنده حرارت (سطح مقطع کل) می¬باشند، بدان معنا که هر چه سطح جذب کننده حرارت (Hp) در مقایسه با حجم عبور دهنده حرارت (A) بزرگ تر باشد و یا ضخامت فلز کمتر باشد، در واقع توانایی ذخیره سازی انرژی حرارتی بالاتر بوده و در نتیجه سازه بیشتر مستعد گرم شدن و به تبع آن نرم شدگی می¬باشد.
در نتیجه هر چـه میـزان فـاکـتور Hp/A بالاتر باشـد، سازه به مـیزان بیشتری باید در مقابل حـریق مقاوم گردد، لـذا می-بایست ضخامت بیشتری از پوشش مقاوم به حریق، بر روی سازه اعمال گردد.