حریق یک ریسک جدی است که ساکنین ساختمان های بلندمرتبه را تهدید می کند. این خطر به ویژه در سازه های فلزی دو چندان است.

از اواخر سال 1392 و با توجه به رشد بلند مرتبه سازی در کشور طی هماهنگی انجام شده بین شهرداری تهران و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، الزام بر اجرای پوشش مقاوم در برابرحریق بر روی اسکلت فلزی ساختمانهایی که بیش از 5 طبقه مثبت از تراز صفر – صفر دارند جهت تمامی طبقات الزام گردید.

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و نشریه شماره 682 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و آئین نامه‌های ارائه شـده توسط بـخـش آتش مرکز تحقیقات راه، مـسکن و شهرسازی که مطابق مقررات مراجع معتبـر بیـن المللی IBC) ، NFPA،BS ) تدوین گردیده اسـت بعنوان مرجع در نظر گرفته شده است و اکـنون در کـشور به عنـوان الزامات مقاوم سازی و حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق لازم الاجرا می باشد.

 

اجرای پوشش مقاوم در برابر حریق شامل مراحل مختلفی است که از مشاوره شروع شده و با انتخاب نوع متریال مناسب مقاوم در برابر حریق و طراحی ضخامت المان های ملزم به پوشش و مکاتبات با سازمان اتش نشانی جهت اخذ تاییدیه محاسبات طراحی ضخامت گذشته و نهایتاً پوشش مقاوم در برابر حریق اجرا می‌شود و در پایان کار با بازدید کارشناسان سازمان آتش نشانی و تاییدیه نوع کار اجرا شده تاییدیه نهایی پوشش ضدحریق هر پروژه صادر می گردد.

 

اهمیت پوشش مقاوم در برابر حریق

اهمیت پوشش مقاوم در برابر حریق در زمان حوادث مشخص می گردد. مطابق با استاندارد ASTM D-E119 دمای بحرانی برای ستونها 538 درجه سانتیگراد و برای تیر ها 598 درجه سانتیگراد می باشد. فلز آهن بدون پوشش در مدت زمان کمتر از ده دقیقه پس از آتش سوزی به دمای 500 درجه می‌رسد که این دما، نقطه خمش فلز آهن بوده و بدین ترتیب 50 درصد مقاومت خود را از دست می‌دهد.

پوشش مقاوم در برابر حریق بر روی اسکلت فلزی با دور نگهداشتن حرارت از المانهای سازه به پایدار ماندن ساختمان حین حریق از1 الی 4 ساعت با توجه به مدت زمان مقاومت در برابر حریق در نظر گرفته شده برای سازه های صنعتی و یا ساختمان های تجاری-اداری، مسکونی، بیمارستان ها، هتل ها، پارکینگ های طبقاتی و ….، کمک کرده و در صورت بروز حریق می تواند از بروز آسیب های جدی و فروریختن سازه جلوگیری نماید و همچنین زمان کافی جهت تخلیه ساکنین و اجرای عملیات امداد توسط مامورین آتش نشانی جهت مهار آتش را تامین میکند.

    در صورت وقوع حریق در برج ها و پارکینگ ها،ظرف مدت 10 تا 15 دقیقه دما به نقطه نرم شدگی و تسلیم سازه رسیده و سازه تحمل بار را نخواهد داشت و نهایتا فرو خواهد ریخت.

 

باید توجه داشت هزینه لازم برای اجرای یک پوشش مقاوم در برابر حریق در مقابل ارزش واقعی سازه بسیار ناچیز است اما پوشش های ضد حریق در سوانح آتش سوزی ارزش افزوده ای چند برابر قیمت سازه را صرفه جویی می کنند.
پوشش های مقاوم در برابر حریق امروزه چه برای بیمه نمودن سرمایه گذاری و چه از لحاظ پدافند غیر عامل یکی از الزامات اساسی می باشد. وجود این گونه پوشش ها، کارامدی سیستم های اطفاء حریق را به بالاترین سطح می رساند و در مواقع ضرورت کارآمدی خود را اثبات کرده است.